Danh sách tập tin - Thông tư mới

Tài Liệu
Download
Thông tư mới
Mô tả Dạng File Download
thông tư 06-2016-tt-bxd .zip 2 lượt
Bổ sung Định Mức 588_2014_XD .pdf 3 lượt
Bổ sung Định Mức 587_2014_LD .pdf 2 lượt
Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình .doc 24 lượt
Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình .pdf 23 lượt
Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động .DOC 11 lượt
Nghị định 108/2010/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động .DOC 3 lượt
Công văn 1751/BXD-VP về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình .doc 7 lượt
Văn bản số 5626 ngày 10/11/2011 điều chỉnh máy nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01-01-2011 đến 31-12-2012 đối với lĩnh vực đơn vị công ích trên địa bàn TPHCM .pdf 6 lượt
Thông tư 06/2010-TT-BXD ngày 26/05/2010 Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình .doc 10 lượt
 

Đánh dấu trang này :
Giỏ hàng của bạn hiện có (0) sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline 1: 01643.277.888

Hotline 2: 0908.338.495

Hỗ trợ kỹ thuật: 08.22.167.051
 


đang xử lý .....